navgrah-laghu-mantra

|| Rahu Mantra ||

Om Rang Rahve Namah ||

ऊँ रां राहवे नमः।।