navgrah-laghu-mantra

Om Rang Rahve Namah ||

ऊँ रां राहवे नमः।।