navgrah-laghu-mantra

|| Jupiter Mantra ||

Om Gang Guruvay Namah ||

ऊँ गं गुरुवे नमः।।