laxmi-mantra

|| Mahalaxmi Beej Mantra ||

Om Mahalaxmae Cha Vidmahe Vishnupatnaye Cha Dheemahi ||

ऊँ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नयै च धीमहि||